Tag Archives: marathi

… तर मराठी शाळा बंद पडतील

मैदाने आहेत , पण क्रीडा साहित्य नाही .. प्रयोगशाळेत प्रयोगाचे साहित्य नाही .. तुटके बेंच आणि गळकी छपरे .. अशा दारुण स्थितीत असलेल्या मराठी शाळांना संजीवनी मिळावी , यासाठी वेतनेतर अनुदान तातडीने सुरु करावे , अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेने … Continue reading

Posted in aims of education, education, marathi, politics | Tagged , , , , , | Leave a comment