पेरु

ती बसस्टॅाप समोर ऊभी होती. सोबत एक मैत्रीणपण होती. अाता ती सोबतची कोण मैत्रीण अाहे की नाही, हे मला कस कळल. म्हणजे मी  काही तिला जाऊन वैगरे विचारले नाही की ” अापण दोघी मैत्रीणी अाहात काय ?” म्हणुन. तेवढी अापली हिम्मत असती तर मालक अाम्ही हे असे काही लिहित-बिहित बसलो नसतो. त्या दोघीही पेरु खात होत्या. अर्घा-अर्घा भाग दोघींकडे. त्यामुळे वाटल की त्या मैत्रीणी असाव्यात. अाता खरच असतील की नाही, हे मला माहित नाही. पण मालक हे तुम्ही सिद्ध वा असिद्ध करु शकत नाही. कारण ही गोष्ट फक्त मी पाहिली, म्हणजे अजुनही लोक होते तिथ, पण मी जे पाहिले तेच बघणारे कोणी नाही. अाणि समजा बघितले तरी तिच्या बद्दल लिहणारे तर नाहीच. अाणि ही माझी गोष्ट त्यामुळे माझ अैका. पण ते सोडा. तर सांगायची गोष्ट म्हणजे ही युवती मैत्रीणी सोबत पेरु खात बसस्टॅाप समोर ऊभी होती.
असेल तरी अठरा एकोणीस वर्षांची. कॅालेाजत जात असेल. पाठीला मागे बॅग होती. बसची वाट पाहतांना काहीतरी टाईमपास म्हणून पेरु घेतला असेल, किंवा भुक लागलेली म्हणुन. अाता हे काही मात्र अापल्याला माहित नाही.  दिसायला तशी छानच होती. बऱ्यापैकी गोरी, पण पांढरी फटक नाही. म्हणजे मुबंईकरांच्या भाषेत म्हणायचे झाले तर वाईफ मटेरियल. ती सुंदर असली तरी लक्षात त्यामुळे नाही राहिली. पेरु ती फारच चवीने खात होती. त्यामुळेच ती लक्षात राहिली. शलवार कमीज् घातली होती, इस्त्री, स्टार्च वैगरे केलेली. कपड्याचा रंग वैगरे चांगला होता एकदम गडद हिरवा होता. म्हणजे तिचा कलर सेन्स अापल्याला अावडला. 
तशी ती साधारणपणे माझ्याकडेच बघत होती. मला वाटले की मलाच बघते अाहे. असे बरेचदा वाटत,  . पण नंतर कळले की ती अापल्या पलिकडे बघते अाहे. रसत्याच्या दुसऱ्या बाजुला बघितले तर, तिथे बघण्याजोग काही नव्हते. म्हणजे पुष्कळ माणसे, बिलडिंग वैगरे होती, पण विषेश असे काही नाही. मग मला फार बर वाटल. म्हणजे ही पण अापल्यासारखी दिसण्याच्या पलिकडे पाहण्याचा प्रयत्न करत होती. का म्हणुन अापण जे दुष्टीक्षेपात येईल तेच बघायचे? खर जग तर त्या पलिकडेच. अंधाचें तर संपुर्ण जगच असे. दुष्टीक्षेपा पलिकडे बघण्याची अापली सवय लहाणपणाची. म्हणजे खराब झालेली पीसीबी, स्पेस स्टेशन म्हणुन बघायला अाणि वापरायला, (खेळात का ना असु देत) दुष्टीक्षेपा पलिकडे बघावेच लागणार. तर म्हणजे अापण लहाणपणापासुनच जिथे लोकांना काही दिसत नाही, अशा ठिकाणी जहाजे, विमान, पानबुड्या, स्पेस स्टेशन, मोटारी, रणगाडे, बंदुका, सैनिक ईत्यादी बघायचो. हे फक्त मी बघण्यापुरत नाही तर ते तसेच खेळण्या पर्यंत घेऊन जायचो. कारण हे असे दुष्टीक्षेपा पलिकडेचे जग म्हणजे अापल्या बापाची नव्हे तर अापलीच जागीर असते. तिथले नियम, पात्र, गोष्टी या सर्व अापणच ठरवतो. ते म्हणजे एक जागेपणे पाहिलेले स्वपनच असत. असो.
कन्या मात्र अारामात चव घेत, पण भल्ले मोठे चावे न घेता पेरु खात होती. खाता-खाता कसला-बिसला विचार सुरु होता. पण डोळ्यांमध्ये चमक होती. मस्ती होती. जवानी होती. त्यामुळे लिझा रेची अाठवण झाली. तिचे डोळे पण असेच. मस्तीने भरलेले. मला अावडायचे अाणि अातापण अावडतात. लिझा म्हणजे माझी पहिली क्रश. नुसरत फतेह अली खानच्या अाफरिन-अाफरिन मध्ये तिला पहिल्यांदा पाहिले. नुसरत अाणि िलझा दोघांचाही अायुष्यासाठी फॅन झालो. त्यामुळे प्रत्येक मुली मध्ये लिझाची काही प्रतिमा िदसते का बघतो. याचाच कदाचित परिणाम असेल. तशे या पोरीचे डोळे मोठेच, पण डोळ्यांच्या भोवती काजळ लावल्याने ते अाणखी अाकर्षक वाटत होते. भेदक वाटत होते. मोहक वाटत होते. जर तिने नजर मिळवली असती, तर ती काही मला झेलता अाली नसती. गुगली वैगरे नाही. क्लीन बोल्डच. कारण कोणाचे रुप चोरुन बघणे ही एक प्रकाराची चोरीच झाली. अाणि अापण या बाबत ईतकेपण निर्ल्लज नाही, की चोरी करुन थेट नजर मिळवावी. एकुणतर म्हणजे पोरींची गोष्ट अाली म्हणजे अापण फाटेच. त्यात सुंदर वा अापल्याला अावडणाऱ्या, अोळखीच्या असल्या म्हणजे मिळवली. पण ही तर अापल्याला पुर्णपणे अज्ञात होती. पुढे कुठ भेटण्याचा काहीच स्कोप नव्हता. तरीही भिती का हे कोणास ठाऊक? फ्रॅाईड म्हणतो की जे लोक नजर चुकवतात ते न्युरोटीक असतात. जेव्हा हे मला कळले होते तेव्हा, एखाद पदवी मिळेल ईतका तर नाही, पण त्यापेक्षा थोडाच कमी अानंद मला झाला. पण मग नंतर कळाले की नवद्द टक्के लोक न्युरोटीक असतात तर थोडी निराशाच झाली. च्याअायला म्हणजे अापली या बाबत काही अायडेंटीटीच नाही. मग अापण जगापेक्षा वेगळे तर ते कसे?
पेरुला मीठ किंवा तिखट-मीठ लाालेले असेल. कारण जे पेरुचे छोटेखानी घास ती खात होती, ते खाता-खाता तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव अगदी सटलपणे बदलत होते. हे असे भाव फक्त अांबट-गोड खातांनाच येऊ शकतात. हे ती अगदी मन-मोकळेपणाने करत होती. तिला काय माहित माझ्यासारखा कोणी तिच्या या सगळ्या गोष्टी मनातल्या डायरी मध्ये टिपतो अाहे ते. अापणाला कोणी बघत अाहे, हे अापल्याला कळल्यावर अापल बिहेव्हियर बदलत. ते म्हणतात की बघणाऱ्या मुळे लोक कॅानशस होतात. पण हिचे मात्र असे काही नाही. ही तर मनमोकळी. सर्वांच्या देखत, सगळ्यांना दाखवत पेरु खात होती, बेधडक, बेडर. कदाचित कोणी, म्हणजे उदाहर्णार्थ मीच, जर तिच्या पेरु खाण्याकडे टक लावुन बघत अाहे हे तिला कळल असत तर तिची रिएक्शन काय झाली असती हे माहित नाही. कदाचित तिला मजाच अाली असती. म्हणे मुलग्यांनी मुलींकडे बघितल तर ते त्यांना अावडत. अावडत असेल त्यांना, मला तर अावडतच. कदाचित तिला रागही अाला असता. असतात ना काही खडुस मुली. पण त्यांना कदाचित पोरांचा चांगला एक्सपिरीअंस नसावा. असो.
तशी तिची पाठीवरची बॅग छोटीच. म्हणजे बॅग तिच्या बांध्याच्या वळण्याच्या बाहेर दिसत नव्हती. बॅग अाहे हे फक्त दोन्ही खांध्यावरुन अालेल्या पट्यांमुळेच कळत होत.  तशी ती अंगाने फार भरलेली नव्हती. पण राईट मास एट राईट प्लेसेस.म्हणजे हड्डीवर कबाब. डौलदार बांधा. अाणि फिटींगतर छानच. म्हणजे काही ठिकाणी, चवळीच्या शेंगेची उपमा द्यायची ईच्छा होते. असो. पण एकंदर बांधा म्हणजे चांगलाच. बघत राहावा असा. त्यामुळे अापल्याला तिचा ड्रेसिंग सेन्स पण अावडला. जे काही अापण घालतो त्या मध्ये जर अापणच कंफरटेबल नसलो तर कशाला घालावे असे कपडे. अलीकडे मी बऱ्याच मुली बघितल्या ज्यांना फॅशन करायची फार फॅशन. म्हणजे अमुक जण असे कपडे घालत म्हणुन अापण पण घालावे. म्हणजे अापण इन व्होग राहातो. पण जर असे करतांना अापल्या शरीराचा थोडाही भाग दिसायला लागला की तो मात्र लगेच झाकायचा. अाणी त्यातुन जर कोणी अामच्यासारखे त्या थोडया दिसणऱ्या नग्न भागाकडे अॅागल करतांना त्या मुलीने बघितल तर मग झालच. अाता अाम्हीच नालायक अाहे, तर नजर तर तशी राहणारच ना. पण असे करतांना समजा तुम्ही पकडल्या गेलेच तर मात्र, तुमची खैर नाही. ईतक्या रागाने तुमच्याकडे बघतील, की त्या डोळ्यांच्या निखाऱ्यांमुळे तुमच शरीरातल सगळ रक्तच सुकुन जाईल. नाहीतर मग थोडी टी-शर्ट खालीकर, किंवा टॅापचा गळा वर कर, ह्या सगळ्या अॅडजेस्टमेंट सगळा वेळ सुरुच. अशा पोरींना बघितल तर त्या फिड-बॅक लुप्स तर नाही ना, असे वाटत. पण काही पोरी अशा नसतात. म्हणजे अापण जे कपडे घातले अाहे, ते घालुन अापण कसे दिसु, अापले अंगाचा कोणता भाग केवढा एक्सपोज होईल हे त्यांना माहित असत. अाणि या पोरी अामच्यासारख्यांनी त्यांना अॅागल केले तरी कंफरटेबल असतात. त्यांना कदाचित अामच्या सारख्यांची दयाच येत असेल. म्हणजे अशा पोरी एकंदर दयाळुच म्हणायला हव्यात. जर माझ्या शरीराकडे फक्त बघुनच तुम्ही शमणार असाल, तर घ्या खुशाल बघुन. 
अापली कंबर एकीकडे थोडीशी वाकवुन ती ऊभी होती. तिची ती पोज बघुन दगडी लेण्यांमध्ये कोरलेल्या अपसरांची अाली. या लेण्या बनवल्या असतील तेव्हापण अशीच, कोणीतरी डौलदार बांध्याची सुंदरी त्या मुर्तीकाराच्या समोर किंवा मनात असावी. मग ती मुर्ती बनवतांना त्या मुर्तीकाराने अापल्या मनातले तिचे प्रतिबिंब दगडात कोरले. अाणि तो किंवा ती सुंदरी तर नाही पण त्याच्या मनातील तिची ती प्रतिमा, तिचे ते प्रतिबिंब मात्र अमर झाले. म्हणजे अाज इतकी शतके होऊन सुद्धा माझ्यासारखे लोक, व माझ्यानंतर येणारे कित्येक लोक ही त्याच्या (का तिच्या) मनातली कलपना पाहु शकतील. पण अापल्याकडे अशी काही कला-बिला नाही. अामचे विचार, प्रतिमा, प्रतिबिंब म्हणजे अापल्यापुरतेच. जर मला माझ्या मनातले सगळच एक्सप्रेस करता अाले असत तर बातच अौर. पण जाऊ द्या. अाम्ही हे असेच.
एकीकडे वाकुन ऊभी राहिल्याने तिचे तसेही डौलदार कर्वज अजुनच ऊठुन दिसत होते. डावा पाय अाडवा तर उजवा सरळ अशी ती ऊभी होती. हलकी हलकी हलत पण होती. कदाचित कुठले गाणे अाठवत असेल. माहित नाही. डाव्या हातात रुमाल होता. जेव्हा उजवा हात पेरुचा घास घेण्यासाठी अोठंाकडे अाणत होती, तेव्हा नजर पेरुवर नाही. कुठेतरी अौरच. जो पेरुचा थोडा रस बोटंाना लागला होता तो मोठ्या चवीने चाटत होती. अामचा सिग्नल सुटला, मान अगदी तिरपी करुन, डोळे अगदी कोपऱ्यात नेऊन तिच्या त्या मोहक रुपाचे प्रतिबींब अापल्या मनात खोल कुठतरी सेव्ह करण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. शटर बंद, एक्सपोजर पुर्ण.

Why?

The first time I had seen her, she was different. She seemed energetic, flamboyant and full of life. There was a sparkle in her eyes which I have not seen in many. The dusky complexion of hers with the kohl lined eyes had made an imapct on me, which was not easy to forget. And to add to that she had a great sense of dressing, which again is not easy for me to forget. The choice of colors and materials was almost perfect. And her smile, it was a confidant and smile of a winner. Anywhere I would have recognized her. She was hard to forget. I would have liked to retain this image of hers….
But ….
The other day saw her and I was devastated. The first thing I feel bad about is that even though she was sitting close to me, I failed to recognize her. This is what hurt met the most. Then after straining the memory a bit she came to light. And I felt sorry for her…
I may never know the reasons why she became so…
Maybe there were genuine reasons, maybe she could have been helped, 
Maybe….

Three Femmes

That day three remarkable events happened. All of them involved females. The first one I call strange attractor. In the morning I was supposed to go at the RTO, for the test of the permanent driving license. When we were still at the driving school, which incidentally is just across the road of the Centre, one particular female caught my attention. She was in her late 30’s and had a typical look of a Northern lady, who has maybe brought up in Delhi or some place nearby. This I deduced from the kind of dress and its fit she was wearing. Somehow I don’t know, but I felt suddenly attracted very much to this lady. This particular lady was not that attractive, neither she had a very curvy figure, but nonetheless I felt a strange attraction towards her. She was standing on the other side of the road, I could not see her properly, but still this strange charm of her, had been cast over me. Why? I could not understand. 


The lady found some friend, who was on the same side of the road as I was. They both came to the middle of road, at the divider and started talking across the street. This was funny. Two women talking in the middle of the road [literally], talking loudly as they could not hear each other clearly. So that they became the centre of attention [again literally]. Anyways the lady, then came to my side of the road, then I saw her close by. She had not put on any make-up, even if she had it must be very light, the kind of which is unnoticeable. As for my attraction, I still didn’t know why I strangely felt attracted towards this particular female, I had no reasons to. If she had a very striking face, I would have fell for her, or if she had an awesome figure, I would have fell for her, or if she was wearing a very hip dress, I would have…. But, but neither was the case, then why, why did I fell for her?


I did not miss a chance to see her, see her move, see her talk, trying to figure out why, I felt so attracted to her. With her I felt a sort of familiarity, which I should not have felt, because I was seeing her for the first time. I felt familiar with her face, her body and her body language, the way she talked, it was so familiar. I had seen her. Deja vu. But why? I could not figure out….


And the feeling was very strong, I felt as if I had known her for so long, that I could not imagine things without her. Why should such a case occur with a complete stranger? Not that I have not been attracted to strangers, but this was something different. Some connection was present here, which I could not comprehend or understand even when I wanted to. I felt a sense of belonging to her, which you usually do not feel with complete strangers….

For the next hour or so, my mind was intensely struggling about this. I had to find a solution, I had to. Otherwise memories of her and the strange attraction that I felt would not let me be in peace. They say there are two types of things that you cannot see. One when the things are too small, and other when they are too large, too large for you to imagine. I guess the cause of my attraction to the lady was of the later type. Epiphany! And the mystery was resolved. The familiarity with the face was striking, it must be, for it was her face. How could I over look such a simple thing?  This one, was definitely too big. This should have come to my mind as the first thing, when I saw her. As with other problems, once you have had looked at the solution, you find otherwise cryptic steps simple. Once you decipher a cipher all the mysteries surrounding it, are gone. So was this case, she was as beautiful as her, but maybe 6-7 years in the future. But she had all the elements of her, she really had them all…. All the charms of her, were present in her. But anyway, I felt a bit relieved when I could figure out what had happened…. 


Finally things made sense….


The second case was in the evening. We went to the bus stop to drop her. There was a young [most probably college going] couple sitting at the bus stop. When we went pass them, they seemed to be having a serious talk. The body language of both was heavy, both were carrying, it seemed, a huge burden on them. The girl was fair, maybe 18-19, a real PYT. She was wearing a pink top, which matched with her fair appearance, and had right mass at right places. They were having a silent argument, in which all the violence is in the mind instead of the words. These are the more dangerous types, as you don’t know when the other person will erupt, burst out, when will the physical manifestation of this struggle would occur. I am more this kind of person. 


When we went to our stop, the fighting I guess intensified, not verbally but mentally. Just as her bus was at the gate, I saw the guy throwing a bag or something towards the girl, the things were getting out of hand. Then she said something to him, and…. Smack! He hit her right on the face, with a forceful blow. We were standing maybe, 25-30 feet away but I could still clearly hear the unmistakable sound of someone being slapped. They were not looking, they were too keen about the bus that was coming. Though for me the sound of the slap lasted for briefest of moments, for her I guess, it would be audible in her head  for some time to come. It was all happening like it does in the movies. After this incident, the girl could not be seen, as 2-3 buses obstructed our view and when they cleared the girl had already walked out of the depot. The guy was still sitting there on the stop, with an expression on his face as if, nothing had happened. Then came the discussion that whether we should have intervened in what happened. Had the girl still been there, there was a chance that we could have done something about it. May be if she had replied in kind, people around her and us would have supported her. But she did not stay, she offered no resistance and so all our discussions on this issue are all theoretical…. Is this also not the plight of the women who suffer, that they do not offer resistance? They do not face and stand things when they should? May be other people will come to support them, maybe they will not…. If she had shown the guts to face him, I would have of course taken her side, even not knowing who was the wrongdoer. Was it the girl or the boy?


Should we have gone to the guy and asked “Why did you slap her?” Or we as all others at the depot be mute spectators of this event and just be away with it. May be if we had asked he would have attacked us, may be we should have asked her instead. What would be her reaction? What made this guy do this thing to her? What were their troubles which led to this event? These and a lot of other questions will go unanswered and maybe will bother me for some time to come….


Now, to the third one. The enchantress. We went to have ice cream in the night. As soon as I parked and we entered the parlour, I was dumbstruck. For there were a pair of eyes, with almost enchanting and magical effects staring straight at me. The light colored eyes, were full of make-up, with eye-liners and eye-shadows, but even without them, just with a line of kohl, the effect would have been the same. Lisa Ray has the eyes of same color, but this female’s eyes and body were much bigger than hers. With the gaze that female wore, there was no escaping, when she stares at you, you have to look back. And once you look you cannot look for long, as she stared straight right up to your soul, it touches and stirs somethings deep inside you, which you yourself don’t know exist. The gaze penetrated right through your flesh and went beyond, much beyond. It was a glare of something un-human and there was something about it, which I cannot describe in words. You have to experience it to see what I saw. Something in it was not natural, the eyes were scary and yet fatally attractive at the same time. When I stared back, I felt what a moth must be feeling when it goes straight into the flame. The sort of feeling that you get is some sort of fanaticism. The beauty was such that it looked raw, fearful, yet pristine and supreme. I felt a strange attraction towards her, but I could not stare at her, for it was too much for me to handle. Maybe this is what they say happens to you, when a tiger in the wild stares at you, you just cannot let the gaze go….


“Did you look at her?” was her first reaction. She was too scared of her, too scared after the first look itself. So scared that she did not dare to look back at her, for the fear of the gaze of those enchanting eyes. She wondered sleeping next to a person, with eyes like this, and in the middle of the night they suddenly open their eyes. You will not be scared like anything? The female was fair, but not so fair. If she was a bit darker the effect of her eyes and complexion would have been really awesome. Somehow I like dark toned women who have light colored eyes. They just steal the show. There is something about them, which makes them so desirable, they are different and yet they are the same. Simply put it is beyond words, find her and look for yourself what I mean….