Category Archives: marathi

… तर मराठी शाळा बंद पडतील

मैदाने आहेत , पण क्रीडा साहित्य नाही .. प्रयोगशाळेत प्रयोगाचे साहित्य नाही .. तुटके बेंच आणि गळकी छपरे .. अशा दारुण स्थितीत असलेल्या मराठी शाळांना संजीवनी मिळावी , यासाठी वेतनेतर अनुदान तातडीने सुरु करावे , अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेने … Continue reading

Posted in aims of education, education, marathi, politics | Tagged , , , , , | Leave a comment

बेशरम सुरेश कलमाडी

यावेळी कलमाडींच्या चेह-यावर आपण काही मोठे कर्तुत्व करून आलो आहोत आणि जमलेले लोक आपल्या स्वागतासाठीच आले आहेत असा भाव होता. via Maharashtra Times. आता काय म्हणायचे?

Posted in congress, corruption, India, marathi, morals, politics | Tagged , , , | Leave a comment

Mahatma Phooley’s Thoughts on Education

In this post I will reproduce the letter written by Joteerao Phooley (मराठी: जोतीराव फुले ) (in the modern times his name is written as Phule instead of Phooley as he himself wrote) one of the great reformers in India. … Continue reading

Posted in aims of education, education, females, marathi, people, religion, sociology, students | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

एक होती चिमणी..

एक होती चिमणी. पण तिला घरटे नव्हते. एकटीच होती ती. तिला कोणीच खेळायला पण नव्हते. एकटीच ती तर सगळं जग फिरायला निघालेली. रोज जेवढे जमेल तेवढे दुर जायचे, अाणि रात्र झाली की झोपायचे. दुसऱ्या दिवशी सकाळ झाली की भुर्र उडुन … Continue reading

Posted in birds, cat, marathi, short story | Leave a comment

पेरु

ती बसस्टॅाप समोर ऊभी होती. सोबत एक मैत्रीणपण होती. अाता ती सोबतची कोण मैत्रीण अाहे की नाही, हे मला कस कळल. म्हणजे मी  काही तिला जाऊन वैगरे विचारले नाही की ” अापण दोघी मैत्रीणी अाहात काय ?” म्हणुन. तेवढी अापली … Continue reading

Posted in eyes, females, figures, guava, lisa ray, marathi, people, women | Leave a comment