Tag Archives: kalmadi

बेशरम सुरेश कलमाडी

यावेळी कलमाडींच्या चेह-यावर आपण काही मोठे कर्तुत्व करून आलो आहोत आणि जमलेले लोक आपल्या स्वागतासाठीच आले आहेत असा भाव होता. via Maharashtra Times. आता काय म्हणायचे?

Posted in congress, corruption, India, marathi, morals, politics | Tagged , , , | Leave a comment