बेशरम सुरेश कलमाडी

यावेळी कलमाडींच्या चेह-यावर आपण काही मोठे कर्तुत्व करून आलो आहोत आणि जमलेले लोक आपल्या स्वागतासाठीच आले आहेत असा भाव होता.

via Maharashtra Times.
आता काय म्हणायचे?