बेशरम सुरेश कलमाडी

यावेळी कलमाडींच्या चेह-यावर आपण काही मोठे कर्तुत्व करून आलो आहोत आणि जमलेले लोक आपल्या स्वागतासाठीच आले आहेत असा भाव होता.

via Maharashtra Times.

आता काय म्हणायचे?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.